icon icon icon

Hướng Dẫn Đổi Trả Hàng

1. Những trường hợp yêu cầu đổi trả hàng.

- Sản phẩm bị lỗi.

- Sản phẩm không giống như mô tả của nhà bán hàng.

- Giao sai sản phẩm không phải là sản phẩm bạn đã đặt hàng.

- Giao thiếu hàng/ quà tặng kèm theo.

- Sản phẩm đã hết hạn sử dụng.

- Sản phẩm đã qua sử dụng.

Lưu ý: Tất cả sản phẩm bạn muốn yêu cầu đổi trả hàng đều phải còn nguyên vẹn, nguyên tem mạc của nhà sản xuất.

2. Thời gian đổi trả hàng.

- Theo quy định đổi trả hàng, bạn có thể đổi trả trong vòng 1 - 2 ngày sau khi nhận được hàng hóa. Bạn phải thực hiện gửi trả sản phẩm về trong thời gian còn hiệu lực này.

- Thời gian hiệu lực được tính từ ngày bạn nhận được hàng đến ngày bạn gửi trả hàng cho chúng tôi theo ngày ghi trên phiếu của bưu điện. Hoặc tính đến ngày mà trung tâm chăm sóc khách hàng của xác nhận hỗ trợ thu hồi sản phẩm đổi trả tại nhà của bạn.

- Nếu bạn gửi trả sản phẩm quá thời gian hiệu lực này thì chúng tôi sẽ hủy yêu cầu đổi trả hàng của bạn.

3. Các bước thực hiện đổi trả hàng.

Bước 1: Kiểm tra điều kiện đổi trả hàng.

- Bạn phải chắc chắn sản phẩm của mình thỏa mãn các điều kiện đổi trả hàng bao gồm:

- Sản phẩm gửi trả phải còn nguyên vẹn, chưa qua sử dụng, quà tặng (nếu có).

- Sản phẩm còn trong thời gian hiệu lực đổi trả hàng (1-2 ngày)

- Lý do đổi trả hàng phải hợp lệ và đáp ứng điều kiện chấp nhận đổi trả hàng.

Bước 2: Gửi thông tin trả hàng hóa.

- Gửi mail về hộp thư: Banhtrangtronlongan772@gmail.com