BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU

Tuyên bố các quyền Sở hữu trí tuệ của Bánh tráng trộn Cô Út – Long An đối với các đối tượng thể hiện trên website.

Trang web này và tất cả nội dung của website, bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh, mã code đều thuộc bản quyền của Bánh tráng trộn Cô Út – Long An hoặc bên thứ ba cấp phép cho Bánh tráng trộn Cô Út – Long An. Bản quyền của Bánh tráng trộn Cô Út – Long An được thể hiện trên website bằng dòng chữ tiếng Anh '© 2018 Copyright by Bánh tráng trộn long an. All rights reserved.'.

Bất kỳ nội dung nào thuộc website này bao gồm nhãn hiệu, tên thương mại, mẫu logo công ty hoặc sản phẩm, kiểu dáng sản phẩm... đều thuộc quyền sở hữu của Bánh tráng trộn Cô Út – Long An và được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam và các văn bản liên quan.

Mọi hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu thông… vì mục đích thương mại dưới mọi hình thức mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bánh tráng trộn Cô Út – Long An là xâm phạm quyền của Bánh tráng trộn Cô Út – Long An. Bánh tráng trộn Cô Út – Long An có quyền yêu cầu người sử dụng chấm dứt việc sử dụng và bồi thường thiệt hại (nếu có).