TUYỂN DỤNG HỆ THỐNG ĐẠI LÝ

Quyền Lợi:

- Được chiết khấu hợp lý.

- Được giới thiệu khách hàng.

- Được hỗ trợ vận chuyển.

Yêu Cầu:

- Sử dụng bảng hiệu theo mẫu của Cơ Sở Sản Xuất.

- Cung cấp giấy tờ hợp lệ về ATVSTP.

- Có tính cần cù và chịu khó trong công việc.